W czwartek (13 października) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu podpisał porozumienie o współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Z tej okazji w szkole popularnie nazywanej „Słowiańską” pojawiło się wielu znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele władz oświatowych na czele z Opolskim Kuratorem Oświaty Michałem Siekiem, a także Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mariusz Bochenek oraz prezesi zarządów związków zawodowych i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Izba Rzemieślnicza w Opolu reprezentowana była przez jej prezesa Tadeusza Starucha oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej Katarzynę Wróbel. Towarzyszył im przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Marek Tenczyński.

Umowa dotyczy m.in. praktyk zawodowych, które uczniowie ZSZ nr 1 odbywać będą bezpośrednio w firmach, pod okiem fachowców. W ramach współpracy organizowane będą również sympozja i inne wydarzenia promujące szkolnictwo zawodowe. Podpisanie porozumienia da zatem szkole możliwość lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Termin czwartkowych uroczystości zbiegł się z obchodzonym dzień później Dniem Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektor ZSZ nr 1 Łukasz Denys wręczył wyróżniającym się pracownikom nagrody. Starosta Maciej Stefański złożył zaś na ręce dyrektora kwiaty dla całego grona pedagogicznego. Nie zabrakło również części artystycznej, którą przygotował szkolny zespół muzyczny.

K.Ł.

Wydrukuj stronę