W ubiegłym tygodniu Gmina Brzeg rozpoczęła remont chodników znajdujących się przy ulicy Partyzantów. Stara nawierzchnia w wielu miejscach została uszkodzona, głównie w wyniku działania korzeni pobliskich drzew. Z uwagi na to, iż rosnące przy ulicy platany zostały objęte ochroną jako pomniki przyrody, podczas konsultacji urzędników brzeskiego magistratu oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu, zapadła decyzja o wymianie nawierzchni z istniejącej kamiennej na modułowe płyty betonowe o fakturze kamienia.

Jest to konieczny kompromis – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Najważniejsze w tym przypadku są chronione platany. Użycie tego rodzaju płyt spowoduje mniejszą ingerencję w system korzeniowy, a także ułatwi późniejsze remonty nawierzchni. Otrzymaliśmy także pisemne zapewnienie, iż wszystkie stare płyty granitowe zostaną zinwentaryzowane, zabezpieczone i wykorzystane przy remontach dróg w centrum miasta, chodzi dokładnie o ulice Młynarską i Garbarską”.

Jak ważną kwestią dla zarządcy dróg powiatowych przebiegających przez Brzeg jest zieleń, świadczy fakt, iż w ciągu kilku ostatnich lata w miejsce usuniętych drzew chorych oraz stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg sukcesywnie sadzane są nowe, np. w ciągu ulic Władysława Łokietka, Piastowskiej oraz Wrocławskiej. Także po zakończeniu inwestycji przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego pojawi się więcej zieleni.

K.Ł.

Wydrukuj stronę