Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu opublikowano Raport o Stanie Powiatu Brzeskiego za rok 2020. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzeskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

24 czerwca br. radni powiatowi podczas sesji absolutoryjnej będą rozpatrywać przygotowany raport. W trakcie obrad zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Chęć udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszenia. Liczba osób mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać w kancelarii ogólnej starostwa lub do skrzynki podawczej umieszczonej przed naszym budynkiem przy ulicy Robotniczej 20, do dnia 23.06.br. do godz. 15.00. Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Raport o stanie powiatu oraz zgłoszenie do udziału w debacie można pobrać pod tym adresem:

https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_216

Wydrukuj stronę