Raport o stanie Powiatu Brzeskiego i zaproszenie do udziału w debacie

 

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu opublikowano Raport o Stanie Powiatu Brzeskiego za rok 2019. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzeskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

25 czerwca br. radni powiatowi podczas sesji absolutoryjnej będą rozpatrywać przygotowany raport. W trakcie obrad zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Chęć udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszenia. Liczba osób mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej przed budynkiem starostwa przy ulicy Robotniczej 20, do dnia 24.06.br. do godz. 15.00. Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Dziś (10.06) Zarząd Powiatu Brzeskiego przyjął ostateczną wersję raportu za rok 2019 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

 

Raport dostępny pod linkiem:

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/3946/raportza2019nabip_10-06-2020_11-28-24.pdf

 

Zgłoszenie do udziału w debacie:

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/3946/raport_zgloszenie_10-06-2020_11-29-03.doc

 

 

Wydrukuj stronę