16 listopada 2012 roku, w Brzeskim Centrum Kultury odbył się V Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego i Burmistrza Miasta Brzegu, do którego udziału zaproszone zostały szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego powiatu.

W Przeglądach udział wzięło osiem grup, a organizatorem tej imprezy była Szkoła Językowa PROGRESS oraz Stowarzyszenie EDUKIDS. „Głównym celem było zorganizowanie takiej imprezy, która na stałe wpisałaby się w dzieje miasta i mogłaby je promować, a także zachęcałaby młodzież do wspólnej zabawy językiem angielskim i uświadamiałaby im, jak ważnym elementem w dzisiejszych czasach jest znajomość języków obcych” – mówi Małgorzata Soroczyńska, koordynator imprezy.

Jury, w skład którego weszły: Dorota Herman – teatroloog, pracownik BCK, Richard Fenton- lektor języka angielskiego oraz Małgorzata Klimko – lektor języka angielskiego, miało trudny orzech do zgryzienia. Wszystkie przedstawienia były na wysokim poziomie językowym i wymagały dużego wkładu zarówno ze strony uczestników jak i ich opiekunów, większość z nich była napisana i przygotowana przez uczniów.

Pierwsza nagroda przypadła w udziale grupie uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 z Brzegu, pod opieką Agaty Hojeńskiej. Przedstawili oni sztukę pod tytułem „Sleeping Beast”.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali drobne upominki i torby ze słodyczami, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów: Starostę Powiatu Brzeskiego, Burmistrza Miasta Brzegu, Fabrykę Wyrobów Cukierniczych „Odra”, Oxford University Press, Hurtownię Książek POLANGLO, oraz organizatora Szkołę Językową „Progress”.
Wydrukuj stronę