Na słowo powódź reagujemy wszyscy podobnie – strachem, obawą, niepewnością. Ludzka solidarność sprawia, że nie jest ważne czy zdarzenia tego typu dotykają nas bezpośrednio, czy też dotyczą osób bliskich czy zupełnie nam nieznanych. Altruizm i pomoc innym jest miarą naszego humanitaryzmu. Dlatego po przyjściu największego zagrożenia powodziowego, troszczymy się o tych, którzy ucierpieli najbardziej.

Na wieść o gromadzeniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu darów dla powodzian, zareagowali również pracownicy Starostwa Powiatu Brzeskiego w Brzegu. Z inicjatywy Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych za aprobatą starosty Macieja Stefańskiego zebrano kilkadziesiąt kilogramów środków chemicznych i produktów żywnościowych. Produkty te odebrał 31 maja br. z siedziby Starostwa pracownik MOPS w Brzegu Michał Kwiatkowski. Zdajemy sobie sprawę, że nasze dary, to tylko kropla w morzu potrzeb, ale jeśli choć jednej osobie ułatwiłyby one życie, to już przynosi nam to ogromną satysfakcję moralną.

 
                                                                                              Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę