W ubiegły piątek (7 października) żołnierze, organizacje kombatanckie i społeczne oraz władze powiatowe i miejskie żegnały pułkownika Daniela Króla, który otrzymał awans i rozpocznie służbę w Sztabie Generalnym.

Płk Daniel Król był dowódcą brzeskiej jednostki od listopada 2007 roku. Jak sam przyznał, przez ten krótki czas bardzo mocno związał się z Brzegiem i planuje powrócić tu w przyszłości. Podkreślał też, że zmiana stanowiska i przeniesienie do innego miasta nie oznacza zerwania więzi z brzeską jednostką.

Od lipca bieżącego roku, w wyniku reorganizacji I Brzeska Brygada Saperów przeobraziła się w I Brzeski Pułk Saperów. Dowództwo, po płk Królu, objął płk Jan Pajestka.
Wydrukuj stronę