Końcem października do Zarządu Powiatu Brzeskiego wpłynęła informacja, że powiatowe służby drogowe znajdują się w pełnej gotowości przed nadchodzącą zimą. Utrzymaniem objętych zostanie 290 kilometrów dróg w Powiecie Brzeskim. Do dyspozycji oddanych zostanie 7 pługów, 5 piaskarko-solarek, 1 ładowarka, 1 równiarka. W razie potrzeby ilość sprzętu zostanie zwiększona. Przygotowano już 160 ton mieszanki soli i piasku, a w najbliższych dniach dostarczonych zostanie kolejne 160 ton. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem i powstawanie zasp – przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. Odcinki dróg najbardziej podatne na powstawanie śliskości zimowej (odcinki leśne, okolice wiaduktów i mostów drogowych) zostały już oznakowane znakami „oszronienie jezdni”.

„Jesteśmy dobrze przygotowani i z pewnością tegoroczna zima nie spowoduje żadnych utrudnień na drogach powiatu brzeskiego – mówi kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, Stanisław Kowalski”.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu (znajdującym się przy ulicy Wyszyńskiego 23) wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego do kierowania i koordynowania wspomnianych prac. Zakres dyżurów uzależniony będzie od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg. Informacje o stanie pogody i kierunkach jej zmian trafią do ZDP od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dyżurni zobowiązani będą do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach powiatowych środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg. Do środków masowego przekazu oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej podawane będą komunikaty o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi występującymi na terenie powiatu brzeskiego. Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielać będzie dyżurny ZDP Brzeg pod numerem telefonu: 077/416-38-40, 411-38-45 oraz dyżurny bazy sprzętowo-materiałowej PRDM Brzeg pod numerem telefonu 077/416-32-87.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku drogowców pracujących na terenie powiatu brzeskiego zima nie zaskoczy.

 

K.Ł.

Wydrukuj stronę