Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o trwającej rekrutacji na szkolenia dla osób bezrobotnych w następujących zawodach:

  1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z elementami obsługi komputera – 10 miejsc

Program szkolenia  obejmuje-zagadnienia : dotyczące ochrony osób i mienia, wybrane zagadnienia z prawa ; psychologii; etyki; ochrony ; udzielania pomocy przedlekarskiej, taktyki ochrony osób; taktyki ochrony mienia; technik interwencyjnych techniki posługiwania się bronią palną; obsługa komputera.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku  wyposażonym w sprzęt  komputerowy z kwalifikacjami pracownika ochrony.  Absolwent  kursu ma możliwość wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

  1. Kierowca operator wózka jezdniowego – 10 miejsc

Program szkolenia obejmuje zagadnienia : budowę oraz typy stosowanych wózków jezdniowych; czynności operatora przy obsłudze wózka widłowego ;BHP i P.poż ; wiadomości o dozorze technicznym; zajęcia praktyczne z obsługi wózka jezdniowego wymiana butli gazowych .

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi urządzeń transportu bliskiego zakończone egzaminem  przed  komisją Urzędu Dozoru Technicznego .

 

  1. Szkolenia zawodowe i uprawnienia pod indywidualne potrzeby osób bezrobotnych zainteresowanych   zatrudnieniem  u pracodawcy   lub  rozpoczęciem działalności  gospodarczej  – 10 miejsc

 

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy  w Brzegu  ul. Armii Krajowej 32 nabór przeprowadza  Ewa Rudnicka specjalista ds. rozwoju zawodowego:  tel. 77 444 13 90 wew. 159, pokój 29, II piętro.

 

 

Wydrukuj stronę