Urząd Statystyczny w Opolu w oparciu o Narodowy Spis Powszechny 2011 wydał „Portrety Powiatów Województwa Opolskiego 2010”. Z wydawnictwa tego możemy dowiedzieć się, że w powiecie brzeskim jest zarejestrowanych 8.958 osób bezrobotnych (stopa bezrobocia 19,2 %). Za to jesteśmy drugim po Opolu powiatem pod względem ilości oddanych nowych mieszkań (87 mieszkań) i trzecim po powiecie opolskim i oleskim powiatem o największej ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8.975 podmiotów). Pocieszające jest, że jako jeden z dwóch powiatów w województwie opolskim powiat brzeski miał w 2010 r. dodatni przyrost naturalny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi w naszym powiecie 2.795,69 zł i jest to jedno z najniższych z przeciętnych wynagrodzeń na tle 11 powiatów Opolszczyzny. Dochody powiatu brzeskiego były w 2010 r. nieomal najwyższe wśród wszystkich powiatów Opolszczyzny i wynosiły ponad 91 mln zł, co daje nam 2 miejsce po powiecie nyskim, najwięcej wydaliśmy również na jednego mieszkańca (1.629 zł) i tu wyprzedził nas jedynie powiat głubczycki. Bardzo istotne jest, że udało się od 2006 r. do 2010 r. znacznie obniżyć emisję i redukcję zanieczyszczeń powietrza (z 150,8 do 112,7 t/km), w innych powiatach nie obniżono emisji, a w niektórych diametralnie wzrosła (np. w powiecie oleskim, krapkowskim, kluczborskim). Ciekawe jest, że w ostatnich czterech latach ilość zawieranych małżeństw jest co roku identyczna, ale znacznie spadła w powiecie brzeskim ilość rozwodów (ze 183 w 2006 r. do 108 w 2010 r.). W 2010 r. w powiecie brzeskim urodziło się 955 dzieci (najwięcej po Powiecie Nyskim i Opolskim). Liczba migrantów zmniejszyła się znacznie -za granicę na pobyt stały wyjechało w 2006 r. 238 osób, a w 2010 r. tylko 63 osoby.
Tyle statystyki. Czy jest lepiej czy gorzej żyć przeciętnemu mieszkańcowi powiatu brzeskiego jest wrażeniem subiektywnym. W wielu sektorach życia publicznego jesteśmy liderami, składa się na to postawa społeczna każdego z nas. Łatwo zauważyć, na przestrzeni analizowanych 4 lat, że coraz lepiej rozumiemy jak ważne jest wykształcenie, przyrost naturalny czy ochrona środowiska – to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Piętą Achillesową jest stopa bezrobocia, mimo ogromnej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (niestety najczęściej chodzi o samozatrudnienie), z „Portretów Powiatów Województwa Opolskiego 2010” jasno wynika, że powiat brzeski jest liderem w wielu dziedzinach życia. Zachęcam malkontentów i pesymistów do lektury tego wydawnictwa.
                                                                                                                      Rzecznik Prasowy Starosty
                                                                                                                      Brygida Jakubowicz
 
 
 
Wydrukuj stronę