Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2012, przyjęli plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2013 rok oraz dyskutowali na temat opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzegu.

Do porządku obrad, mimo sprzeciwu Radnych opozycyjnych, wprowadzono głosowanie nad trzema uchwałami, w tym nad: uchwałą o odwołaniu Skarbnika Powiatu Brzeskiego i uchwałą o powołaniu Skarbnika Powiatu Brzeskiego.

W wyniku głosowania, Radni odwołali dotychczasową Skarbniczkę Iwonę Krzysztofek głosując: 11 głosów za, 6 głosów przeciw, 3 Radnych wstrzymało się od głosu. Za powołaniem na stanowisko Skarbnika Powiatu Brzeskiego Tomasza Witkowskiego głosowano: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 6 Radnych wstrzymało się od głosu.

Nowy Skarbnik Powiatu Brzeskiego Tomasz Witkowski ma 37 lat i jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przez dziesięć lat pracował jako skarbnik w Gminie Olszanka. Następnie, w 2009 roku, otrzymał stanowisko głównego księgowego w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (jednostka budżetowa Województwa Dolnośląskiego zajmująca się dystrybucją środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz promująca innowacyjne przedsięwzięcia na poziomie całego województwa). Na co dzień mieszka wraz z żoną i dwójką dzieci w Radwanicach. Pracę na stanowisku Skarbnika Powiatu Brzeskiego rozpocznie 1 lutego 2013 roku

Wydrukuj stronę