Człowiek – najlepsza inwestycja

POWIAT BRZESKI DLA NAUCZYCIELI
 
               Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów, a w rezultacie ma wpływ na ich sytuację na rynku pracy.
Działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych, jak również skierowane są na podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

„Niezmiernie istotnym elementem systemu oświaty jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Problemem, który nie pozwala na dokształcanie nauczycieli są wysokie opłaty za studia. Pomoc w tym zakresie jest sprawą zasadniczą i nauczyciele mogą tutaj liczyć na pomoc starostwa” – mówi starosta Maciej Stefański. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom jest trwający projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” realizowany w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Na 33 kierunkach 47 nauczycieli i nauczycielek oraz 6 pracowników administracji szkół i placówek oświatowych naszego powiatu podjęło studia podyplomowe.Studia obejmują 33 kierunków m.in. rachunkowość i finanse dla nauczycieli, informatykę, logistykę i spedycję, język niemiecki w biznesie, administrowanie sieciami komputerowymi, arteterapię, geografię, zarządzanie w placówkach oświatowych, matematykę, hotelarstwo, surdopedagogikę, edukację dla bezpieczeństwa, socjoterapię z elementami psychoterapii.Na dzień dzisiejszy 44 uczestników i uczestniczek projektu ukończyło bezpłatnie studia podyplomowe, które pozwoliły na zdobycie przez nauczycieli i nauczycielki kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu, a także podniosły kwalifikacje pracowników administracji.

Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na czesne za studia oraz na zakup podręczników. Wartość projektu zgodnie z umową to 302 000,00 zł. w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 256 700,00 zł.

Zakończenie projektu: 30 czerwca 2012 r.

 

Mieczysław Niedźwiedź
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

 

Wydrukuj stronę