O godz. 14.00 dnia 21.05.br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się kolejne spotkanie Sztabu Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Przedstawiciele służb mundurowych oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu brzeskiego złożyli informacje o aktualnej sytuacji powodziowej na terenie poszczególnych gmin. Zdecydowano o przekazaniu tysiąca worków na piasek w celu wzmocnienia wału Szydłowice – Błota. Jednocześnie na wał ten udało się 15 żołnierzy z brzeskiej jednostki. W okolicy brzeskiego mostu woda utrzymuje się w ciągu ostatnich kilku godzin na jednakowym poziomie tj. 729 cm. Następne posiedzenie sztabu kryzysowego odbędzie się o godz. 19.00.
Wydrukuj stronę