Był i wciąż pozostaje moralnym drogowskazem dla wszystkich Polaków. Nieugięty, sprawiedliwy, o ogromnej wierze – stanowił symbol tego, co najważniejsze dla naszego Kraju – wolności i solidarności. 32 lata temu w tragicznych okolicznościach odszedł od nas ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”.

19 października 1984 roku przybył na zaproszenie parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Tego samego dnia, w drodze powrotnej do Warszawy wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, przebranych w mundury funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Ciało księdza zostało wyłowione z zalewu na Wiśle koło Włocławka 30 października, a sekcja zwłok wykazała ślady torturowania.

Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki stał się ogromną manifestacją. Do dziś pamiętają o Popiełuszce wierni kościoła katolickiego, którzy gromadzą się na uroczystych mszach świętych, modląc się za duszę błogosławionego. Rokrocznie pamiętają też o nim członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym również tej brzeskiej, której od lat przewodzi Kazimierz Kozłowski. Właśnie ta organizacja zorganizowała niedzielne uroczystości w dniu  16.10.2016r. Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele pw. Krzyża Świętego w Brzegu. Następnie po mszy kwiaty pod obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim oraz Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, przedstawiciele szkół oraz delegacje organizacji społecznych działających na terenie powiatu brzeskiego.

Msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza Bolesława Robaczka oraz przez ks. Bartosza Świątkowskiego była również okazją do uczczenia 38 rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16.10.1978 r. Kolegium Kardynalskie dokonało wyboru papieża Polaka, który przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii kościoła. Na stolicy Piotrowej św. Jan Paweł II zasiadł w wieku 58 lat. Był najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846 r. W trakcie swojego pontyfikatu odbywał liczne podróże zagraniczne, odwiedzając wszystkie kontynenty. Jego wybór na papieża rozpoczął nową epokę w dziejach kościoła. Był papieżem, który zaczął spotykać się z ludźmi, docierał do najsłabszych, chorych, szczególną troską otoczył ludzi młodych.

Obu tych „Wielkich” Polaków  łączyło jedno – bezgraniczna miłość do Ojczyzny.

Małgorzata Stanowska

Wydrukuj stronę