- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

“Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu organizuje projekt na terenie województwa opolskiego wspierającego aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, i osób pracujących, pod tytułem ” Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”.