Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nasz urząd pozyskał dodatkowe środki finansowe w ramach projektu „Klucz do sukcesu” w kwocie 218.200,00 zł.

         Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

        W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

1.    skierowanie 15 bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawców

 

2.    przeszkolenie 8 bezrobotnych

 

3.    zorganizowanie robót publicznych dla 8 osób

 

4.    zorganizowanie prac interwencyjnych dla 10 osób

 

    Zapraszamy pracodawców i bezrobotnych do udziału w projekcie!

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. A. Krajowej 32, pok. 13 –staże, prace interwencyjne, tel.774441390-92 wew. 128, pok. 1-szkolenia, tel. 774441390-92 wew. 159, roboty publiczne –pok. 9, tel. 774441390-92 wew. 32, skierowania- pok. 4-5, tel. 774441 oraz w Filii PUP w Grodkowie tel. 774155495.

 

                                                                         

 

 

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

 

 
Wydrukuj stronę