Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nasz urząd pozyskał dodatkowe środki finansowe w ramach projektu „Naprzeciw żywiołowi” w kwocie 800.000,00 zł.

         Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy poszkodowane na skutek klęski gradobicia, jaka miała miejsce we wrześniu 2011r ( gminy Lubsza i Lewin Brzeski)
        W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1.    skierowanie 200 bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawców
2.    przeszkolenie 100 bezrobotnych
3.    zorganizowanie robót publicznych dla 60 osób
        Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. A. Krajowej 32, pok. 13-staże, tel.774441390-92 wew. 128, pok. 1-szkolenia, tel. 774441390-92 wew. 159, roboty publiczne –pok 9, tel. 774441390-92 wew. 32, skierowania- pok. 4-5, tel. 774441.
                                                                        
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

 
 
Wydrukuj stronę