W okresie 27.06.2016÷31.08.2016 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej 3, powierzony organizacji pozarządowej — Fundacji Badań nad Prawem, w którym pomoc świadczy adwokat lub radca prawny, zmienia harmonogram godzin otwarcia.

W poniedziałki, środy i piątki prawnicy w Lewinie Brzeskim w wakacje przyjmować będą w godz. 9-13 (zamiast dotychczasowych 10-14). Pozostałe dni i godziny, jak również pozostałe punkty, bez zmian.

harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie brzeskim w okresie 27.06.2016÷31.08.2016

harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie brzeskim w okresie 27.06.2016÷31.08.2016

Przypominamy: osoby w wieku 65 lub więcej; osoby w wieku poniżej 26 roku życia (włącznie); osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny; posiadające decyzję przyznającą świadczenie z pomocy społecznej; kombatanci lub weterani; oraz osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej są w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty — mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z wyżej wymienionych punktów zorganizowanych przez powiat. Pobierz PDF z harmonogramem i zasadami pomocy. Więcej: brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna

Wydrukuj stronę