Gospodarze uroczystości witają licznie zgromadzoną publiczność