Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

oraz

Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz

serdecznie zapraszają na

KONWENT  SOŁTYSÓW  POWIATU  BRZESKIEGO,

 który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej na parterze.

Tematyka konwentu:

  1. Przedstawienie nowego projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” na lata 2020-2022;
  2. Bieżąca sytuacja Powiatu Brzeskiego

 

Projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” na lata 2020-2022 to nowe zadanie polegające na przyznawaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Głównym celem zadania jest realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi, integracji i aktywizacji społeczności wiejskich w regionie.

O taką finansową pomoc będą mogły starać się wszystkie sołectwa w naszym regionie, poprzez swoje urzędy gmin.  Pełny cykl pomocy finansowej dotyczący realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  będzie trwał 3 lata (2020-2022) z podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego roku. Z dotacji przewidzianych w 3 letnim okresie, sołectwa będą mogły skorzystać tylko raz. Pomoc finansowa ma objąć wszystkie opolskie wsie i służyć dobru wszystkich jej mieszkańców. Każda Gmina będzie miała możliwość decydowania, który z sołeckich pomysłów zostanie zrealizowany jako pierwszy, a każda społeczność będzie mogła liczyć na dotację w kwocie maksymalnej 5 tysięcy złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Zadanie realizowane będzie przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

 

Wydrukuj stronę