Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  Uchwała Zarządu Powiatu nr 321/2013 z dnia 10 października 2013 r. określająca zasady konsultacji do wglądu na stronie internetowej http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/
w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK.
Wydrukuj stronę