Mając na uwadze ostatnio stwierdzone na terenie kraju przypadki grypy ptaków u drobiu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, informuje, że na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu w zakładce HPNI – grypa ptaków są dostępne, aktualizowane na bieżąco: analiza Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach: „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPNI)”, ww rozporządzenie w sprawie bioasekuracji oraz inne materiały informacyjne na temat grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu przypomina, że nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu. Ponadto wskazuje o konieczności zachowania ostrożności podczas kontaktu z drobiem.

Zgodnie z informacjami dotyczącymi ognisk choroby w Państwach Członkowskich i wynikami monitorowania dzikiego ptactwa wskazującymi, że dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem informacje o stwierdzonych padłych lub konających ptakach należy przekazywać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu.

 

Wydrukuj stronę