W lipcu ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Zakładem Karnym w Brzegu, które przewiduje pracę skazanych na rzecz powiatu brzeskiego. Taka praca odbywa się obecnie np. w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie skazani remontują 2 gabinety lekcyjne. I to właśnie efektom dotychczasowej współpracy oraz planom na przyszłość było poświęcone spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Wicestarosty Jana Golonki z Dyrektorem Zakładu Karnego w Brzegu Henrykiem Knerą. Okazuje się, że skazani bardzo chętnie podejmują się prac społecznych. Jest to o tyle istotne, że taka praca odgrywa bardzo ważną rolę w procesie ich resocjalizacji. Daje im poczucie dobrze wykorzystanego czasu, a po wyjściu ułatwia podjęcie zatrudnienia i społeczną readaptację. „Dzięki dobrej woli obu stron udało nam się wprowadzić takie rozwiązania, które są korzystne nie tylko dla osób skazanych, ale także dla naszego powiatu. Tą współpracę będziemy kontynuować” – mówi Starosta Maciej Stefański. Możliwość świadczenia przez skazanych prac społecznych przewidują przepisy Kodeksu Karnego. Stanowią one, że skazanemu za jego zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej, wykonywanych na cele charytatywne, na rzecz organizacji pożytku publicznego lub porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Są to zazwyczaj prace porządkowe i drobne prace budowlane.

Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę