ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zacznie działać 1 stycznia 2013 r.

 

Placówki w całym kraju testują system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dzięki niemu podczas wizyty u lekarza nie trzeba będzie okazywać potwierdzenia ubezpieczenia.

 

System eWUŚ umożliwi placówkom służby zdrowia dostęp online do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych jest ubezpieczona.

System eWUŚ wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

Dzięki temu pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA). Wystarczy, że w szpitalu, przychodni czy gabinecie podadzą swój PESEL i przedstawią dokument potwierdzający tożsamość.

NFZ apeluje do pacjentów, by pamiętali o ubezpieczeniu swoich bliskich – dzieci, małżonków, rodziców, dziadków – jeśli nie mają swojego ubezpieczenia, a pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Więcej informacji pod adresem: http://nfz-opole.pl/ewus/ewus.html
Wydrukuj stronę