14 października, jak co roku, w szkołach na ternie całej Polski obchodzono Dzień Komisji Edukacji Narodowej, nazywany powszechnie Dniem Nauczyciela.
Święto obchodzone jest od 1972 roku i upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce, utworzonego z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w Polsce we wszystkich instytucjach związanych z edukacją. Jest także okazją do nagradzania osób z nią związanych. Corocznie, 14 października, nauczycielom przyznawane są Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również pozostałych osób związanych ze szkolnictwem – pracowników administracyjnych, psychologów szkolnych, emerytowanych pedagogów i wszystkich tych, którzy swoje życie złączyli z nauczaniem.
W brzeskich szkołach Dzień Nauczyciela obchodzony był w sposób bardzo uroczysty. Uczniowie, specjalnie na tą okazję, przygotowali występy muzyczne i poetyckie oraz spektakle małych form teatralnych. Wszystko po to, aby podziękować swoim pedagogom za trud jaki muszą wkładać w codzienną pracę.
Najbardziej zasłużonym nauczycielom, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, wręczone zostały Nagrody Starosty. W uroczystości uczestniczyli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wicestarosta Ryszard Jończyk, Skarbnik Powiatu Iwona Krzysztofek, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu Michał Siek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksander Podgórny. Po przedstawieniu, przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, 23 pracownikom oświatowym w tym dyrektorom i wicedyrektorom z terenu całego powiatu starosta wręczył listy gratulacyjne i nagrody, wśród nich byli: Małgorzata Mianowany-Małecka, Anna Tomalska – otrzymały nagrody I stopnia. Nagrody II stopnia otrzymali: Monika Musiał-Biernat, Zbigniew Olszewski, Grażyna Piaskowska, Dariusz Byczkowski, Małgorzata Dyminczuk, Renata Listowska, Monika Jurek, Elżbieta Galus, Agata Habina-Kudzia, Renata Straub-Pieczykolan, Wioletta Frankiewicz, Irena Czerkawska, Marta Król, Zofia Wirga-Kołecka, Iwona Sibińska, Anna Madeja-Godek, Ewa Konieczna, Elżbieta Puszczewicz – Salak, Anna Szor-Bednarczuk, Ewa Adamczyk, Małgorzata Baranowska.
 

Zdjęcie 1 – Dzień Edukacji narodowej – występ muzyczny w wykonaniu uczniów I LO w Brzegu

Zdjęcie 2 – Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański składający życzenia wszystkim nauczycielom I LO w Brzegu

Zdjęcie 3 – Male formy teatralne w wykonaniu młodzieży z ZSE w Brzegu

Zdjęcie 4 – Występ uczniów z ZSE w Brzegu
 
K.Ł.
Wydrukuj stronę