Jeszcze w tym roku ruszą prace związane z kontynuacją generalnej przebudowy ciągów pieszych wzdłuż ul. Piastowskiej w Brzegu. Przypomnijmy, że remont całego odcinka przebiegającego od Banku Spółdzielczego, wzdłuż budynku Poczty Polskiej, aż do wjazdu na Dworzec PKP zakończył się i został pomyślnie odebrany pod koniec ubiegłego roku. To efekt dobrej współpracy Powiatu Brzeskiego z Gminą Brzeg, które zrealizowały tę inwestycję wspólnie. „W tym roku będziemy kontynuować prace na ulicy Piastowskiej. To jeden z głównych ciągów pieszych, którego remont istotnie poprawi komfort przemieszczania się naszych mieszkańców” – podkreśla Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego. Obecnie trwają uzgodnienia projektowe, konstruowany jest ostateczny kształt umowy, a także kosztorys inwestorski. Wszystkie te dokumenty są niezbędne, aby ogłosić przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca prac. Całą procedurę prowadził będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Przedmiot zamówienia będzie obejmował remont ponad pół kilometrowego odcinka chodnika począwszy od wyjazdu z ul. Towarowej, wzdłuż Państwowej Szkoły Muzycznej, obok klubu Garnizonowego, aż do skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Chrobrego. Warto dodać, że Jednostka Wojskowa planuje równolegle wykonać prace związane z modernizacją ogrodzenia Klubu Garnizonowego. Remont chodnika zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem istniejących płyt, które wcześniej mają zostać poddane obróbce. Planuje się także wycięcie 4 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, albo ich stan wymaga usunięcia. W zamian planuje się nasadzenia nowych drzew w ilości znacznie większej, niż tych przewidzianych do wycinki. Ponieważ remont odbywał się będzie w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej prace będą prowadzone z udziałem Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Wojciech Komarzyński Rzecznik Prasowy Powiatu Brzeskiego

Wydrukuj stronę