W piątek, 8 lutego 2013, w Sali Stropowej brzeskiego ratusza odbyła się odprawa roczna brzeskiej policji, podczas której podsumowano pracę funkcjonariuszy w roku 2012. W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Białostocki, przedstawiciele brzeskiej i nyskiej prokuratury, przedstawiciele władz samorządowych – na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim oraz Wiceburmistrz Brzegu Barbarą Iwanowiec, a także kapelan policji ks. Bolesław Robaczek.

 

Wyniki pracy funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów zostały omówione przez naczelników. Policjanci z powiatu brzeskiego, w wielu aspektach, okazali się być w zeszłym roku w ścisłej czołówce wojewódzkiej. Ilość czynów stwierdzonych w przestępczości gospodarczej (493) oraz ilość wykrytych przestępstw gospodarczych (96,8%) w obu przypadkach ulokowała policjantów z powiatu brzeskiego na 2 miejscu w Opolszczyźnie. Wysokie noty zebrali również funkcjonariusze zajmujący się przestępstwami korupcyjnymi, którzy uzyskali 100% wykrywalności.

Dzięki sprawnej pracy drogówki udało się też obniżyć w 2012 roku liczbę zdarzeń drogowych. Statystyki wskazują, że od 2010 roku ich liczba sukcesywnie spada: 52 wypadki w 2012 (62 w 2011, 66 w 2010), 567 kolizji w 2012 (588 w 2011, 784 w 2010), 4 osoby zabite w 2012 (9 w 2011, 8 w 2010), 67 rannych w 2012 (81 w 2011, 88 w 2010). Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych wciąż są: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz cofanie.

Po omówieniu pracy funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Brzegu podinsp. Władysław Trzaskawski, który podsumował miniony rok, a także w imieniu własnym i swojego zastępcy mł. insp. Rafała Pniewskiego podziękował policjantom i pracownikom brzeskiej policji za wkład włożony w bezpieczeństwo, porządek publiczny i wykrywanie spraw kryminalnych w naszym powiecie.

Podczas odprawy za długoletnią służbę odznaczony został brązowym medalem kom. Mariusz Kownacki – Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz srebrnym medalem asp. sztab. Jacek Pasierski – funkcjonariusz KP Lewin Brzeski. Zawarte zostało również porozumienie między Burmistrzem Brzegu Wojciechem Huczyńskim a Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu podinsp. Władysławem Trzaskawskim w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją. Z upoważnienia Burmistrza porozumienie zostało podpisane przez, obecną na odprawie, Wiceburmistrz Barbarę Iwanowiec.

 

K.Ł.

 

 

Wydrukuj stronę