Komitet Organizacyjny XIV Brzeskiej Wystawy Kolekcjonerskiej ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy, które odbędzie się na Stadionie Miejskim w Brzegu, 5 października 2012 roku o godzinie 17.00. Patronat honorowy nad wystawą objął Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.

Mottem XIV Brzeskiej Wystawy Kolekcjonerskiej jest zawołanie „Citus, Altius, Fortius” czyli „Szybciej, Wyżej, Silniej”. Te trzy słowa stały się w 1913 roku dewizą przyświecającą ideom olimpijskim. Tegoroczna wystawa odbywa się w roku Igrzysk Olimpijskich w Londynie i mistrzostw Europy w piłce nożnej zorganizowanych przez Polskę i Ukrainę. Z tego powodu kolekcjonerzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów z siedzibą we Wrocławiu oraz zaproszeni goście postanowili zaprezentować zbiory, których motywem przewodnim jest wszystko to, co wiąże się z szeroko rozumianym sportem.

 

Brzeska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska co roku przyciąga coraz większą liczbę wystawców. Konsekwentnie zwiększa się również różnorodność prezentowanych kolekcji i zbiorów. Wielu uczestników wystaw z upływem czasu stało się stałymi gośćmi brzeskich imprez, naprzemiennie biorąc udział w wystawach jako kolekcjonerzy, którzy publicznie prezentują swoje zbiory, bądź jako goście, w honorowych gremiach wspierających organizację ekspozycji.

 

Z okazji XIX edycji wystawy, 5 października, zorganizowana zostanie również Poczta Rowerowa. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Brzeg 1 – Stadion Miejski w Brzegu – Urząd Pocztowy Brzeg 2. Do przewozu Pocztą Rowerową zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe. Przesyłki po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać lub przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 3 października 2012 roku na adres: Urząd Pocztowy Brzeg 1, ul. Piastowska 7, 49-300 Brzeg 1 z dopiskiem "Poczta Rowerowa". Przesyłki będą również przyjmowane w dniu 5 października 2012 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 na Stoisku Pocztowym zorganizowanym w Urzędzie Pocztowym Brzeg 1. Paczki dopuszczone do przewozu Pocztą Rowerową zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem okolicznościowym z hasłem: XIV Brzeska Wystawa Kolekcjonerska.
Wydrukuj stronę