Starosta Powiatu Brzeskiego z tabliczką reklamującą akcję "Chroń dane osobowe"

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przystąpił do VIII edycji „Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”.
Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W związku z tym szkoła uczciła Dzień Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia, organizując pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Brzeskiego, a także Komendy Powiatowej Policji w Brzegu akcję ,,CHROŃ DANE OSOBOWE’’. Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na ważność problemu udostępniania swoich danych oraz wizerunku w sieci. ZSZ nr 1 pragnie przypomnieć, że każdy z nas ma prawo walczyć o prywatność oraz bronić swoich praw wynikających z przepisów prawa.
Organizatorem akcji jest Teresa Chudzińska pełniąca rolę szkolnego koordynatora programu GIODO. Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem przysługującym każdemu i jest chroniona przez Konstytucję RP.
Wraz z rosnącym znaczeniem Internetu, kwestia ochrony danych osobowych nabiera coraz większego znaczenia. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo własnych danych przede wszystkim my sami jesteśmy odpowiedzialni. Im więcej informacji o sobie rozpowszechniamy, tym większe ryzyko ich wykorzystania przez osoby niepowołane i w sposób niezgodny z naszymi intencjami. Dlatego też należy mieć świadomość takich zagrożeń i przysługujących nam środków ochrony.
Wydarzenie to spotkało się z poparciem wielu znamienitych osobistości miasta. Akcję wsparł Starosta Powiatu Brzeskiego – Maciej Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Mariusz Bochenek, Komendant Powiatowy Policji w Brzegu – Zbigniew Dychus, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich – Dariusz Byczkowski, ZNP Oddział w Brzegu – Nadzieja Nawrocka, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Brzegu – Beata Zatoń-Kowalczyk, radny Brzegu – Wojciech Komarzyński, Dyrektor PKO Bank Polski SA Odział w Brzegu – Ewa Rakoczy-Ciska, Dyrektor ZSZ nr1 w Brzegu – Łukasz Denys.
Za ich patronat i pomoc organizator akcji pragnie jednocześnie złożyć serdeczne podziękowania.

Wydrukuj stronę