Każdy kto ostatnimi czasy miał okazję przebywać w Brzeskim Centrum Medycznym jest zaskoczony zmieniającym się wyglądem naszego szpitala. Już po wejściu na ulicę Mossora
z daleka rzuca się w oczy nowa elewacja w żółtym kolorze, nowe okna, a na dachach kolektory słoneczne.
Nie remontowane, praktycznie od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, budynki brzeskiego szpitala sprawiały do tej pory przygnębiające wrażenie. Co do konieczności ich remontu zgadzali się wszyscy. Problem był jak zwykle jeden – skąd wziąć pieniądze?
Po ogłoszeniu informacji, o podziale środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w ramach istniejących programów operacyjnych poszukiwaliśmy działań, które umożliwiłyby remont budynków szpitala.

W opracowanym Regionalnym Programie Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 znalazło się działanie 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.
Na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs Powiat Brzeski zgłosił wniosek aplikacyjny pn. „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”, który po ocenie formalnej i merytorycznej znalazł się na liście rankingowej i przy wartości projektu 5 237 954,80 zł  otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 234 886,34zł.
Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2010 roku i swoim zakresem obejmują :
1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego
2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
3. Docieplenie ścian zewnętrznych
4. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania
5. Instalację kolektorów słonecznych, które pozwolą na pozyskanie czystej energii potrzebnej
   do podgrzania wody użytkowej.
W ramach remontu przebudowywane jest także wejście główne do szpitala w sposób zapewniający łatwiejsze i zgodne z przepisami korzystanie z niego przez służby medyczne, pacjentów i osoby odwiedzające szpital. Według harmonogramu zaawansowanie prac wynosi ponad 60%. Zakończenie wszystkich robót przewidywane jest we wrześniu br.
„Zdrowie to rzecz najważniejsza. Działania Zarządu i  Rady Powiatu, zmierzają do poprawy warunków leczenia mieszkańców naszego powiatu. Jesteśmy w tym konsekwentni” – mówi starosta Maciej Stefański.
Należy przypomnieć, że w ostatnim czasie inwestycje na rzecz szpitala objęły  zakup sprzętu medycznego za 1,8 mln. zł., a także wybudowanie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem za kwotę 6,2 mln. zł.