W II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu po raz kolejny uczczona została pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Stało się tak dzięki, przygotowanej przez nauczycielki Małgorzatę Baranowską i Grażynę Piotrowicz, trzeciej edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Naszej Wolności”, który odbył się 13 marca w auli szkoły. W tym roku jego bohaterami byli żołnierze, których zamordowano we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej oraz związany z Wrocławiem Władysław Łukasiuk ps. „Młot”.

Młodzież przygotowując się do konkursu poznała sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej oraz życie i powojenne losy pięciu wybranych postaci: Heleny Motykówy ps. „Dziuńka” – rozstrzelanej, mimo iż była w dziewiątym miesiącu ciąży; Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” – komendanta dębickiego obwodu Armii Krajowej; Mieczysława Bujaka ps. „Gryf” – harcerza, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, więźnia stalagów, żołnierza Armii USA; Henryka Urbanowicza ps. „Zabawa” – harcerza wileńskiej „Czarnej Trzynastki” (brał udział w zdobywaniu Wilna, następnie był żołnierzem V Brygady Wileńskiej „Łupaszki”); Władysława Łukasiuka ps. „Młot” – kapitana Wojska Polskiego, dowódcy VI Brygady Wileńskiej.

Wymienione osoby nie są zapewne tak znane jak „Łupaszka”, „Inka” czy rtm. Witold Pilecki. Ich biografie są jednak równie barwne i niezwykłe. Dlatego też celem konkursu było przybliżenie młodzieży losów tych ludzi, którzy po wojnie znaleźli się na Dolnym Śląsku z nadzieją na normalne życie na Ziemiach Odzyskanych, uczczenie bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw szacunku dla przeszłości i tradycji.

Honorowym gościem konkursu była Marta Ziębikiewicz, córka Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, której poruszająca opowieść o losach Żołnierzy Wyklętych stała się niezwykłą lekcją historii dla uczniów zgromadzonych w auli II LO.

Trzecia edycja konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Naszej Wolności” została objęta honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Tak jak w ubiegłym roku konkurs odbył się w dwóch osobnych kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Brzegu, II miejsce uczniowie z Gimnazjum nr 4, III miejsce zajęli przedstawiciele Gimnazjum nr 1 w Brzegu. Uczniowie walczący w kategorii szkół ponadgimnazjalnych kolejno zajęli: I miejsce Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, II miejsce I LO, III miejsce II LO.

Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, Nadleśnictwo Brzeg, Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu, 1 Brzeski Pułk Saperów oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Tuż przed rozpoczęciem konkursu w sposób szczególny usankcjonowana została współpraca młodzieży klas mundurowych II LO z brzeskim Zakładem Karnym. Instytucje te wspierają się od lat, czego efektem jest m.in. nowa, młoda kadra psychologów i wychowawców w ZK. Dokument porozumienia o współpracy podpisali w obecności znamienitych gości Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Leszek Lipiński oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak.

Tego samego dnia w grodkowskim Zespole Szkół Rolniczych CKP zorganizowany został wykład profesora Krzysztofa Szwagrzyka poświęcony historii Żołnierzy Wyklętych zamordowanych na terenie Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek”, których szczątki zostały odnalezione w ubiegłym roku nieopodal starego lotniska wojskowego w Starym Grodkowie. Odkrycie to było efektem czteroletnich prac prowadzonych przez zespół dowodzony przez profesora Szwagrzyka.

Wydrukuj stronę