Uroczyste nabożeństwo, wiązanki kwiatów pod pomnikiem mjr. Sucharskiego, a także okolicznościowe medale w Klubie Wojskowym – tak wyglądały dziś (01.09) obchody 80. rocznicy napaści na Polskę przez hitlerowskie Niemcy. W tym dniu oddaliśmy także hołd wszystkim weteranom walk o niepodległość kraju.

Obchody rozpoczęły się od okolicznościowej mszy z udziałem pocztów sztandarowych w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Podczas nabożeństwa nawiązano nie tylko do wybuchu II wojny światowej, ale także do 39. rocznicy założenia NSZZ Solidarność. Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym związkowców.

Następnie kompania honorowa 1.Brzeskiego Puku Saperów przeszła pod obelisk ku czci mjr. Sucharskiego. Tam wspominano dowódców, a także żołnierzy, którzy dzielnie stawili czoła wojskom niemieckim na Westerplatte.
– Dziś pamięć o przeszłości nakazała nam spotkać się w tym miejscu, aby przypomnieć bardzo ważną dla narodu polskiego datę – mówił do zgromadzonych Jacek Monkiewicz, starosta brzeski. – 1 września 1939 roku wojska niemieckie dokonały napadu na Polskę. Dziś obchodzimy właśnie 80. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń. Niepodległa Polska, która odrodziła się po 123 latach zaborów, tylko 21 lat mogła funkcjonować jako niepodległe państwo. Rok 1939 rozwiał złudzenia co do pokojowej przyszłości Polski i Europy.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Pamięci, a żołnierze wystrzelili salwę honorową. Na koniec tej części uroczystości pod pomnikiem delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Kulminacją obchodów było spotkanie w Klubie Wojskowym. Tam kombatanci i weterani otrzymali okolicznościowe medale oraz wyróżnienia. Na koniec zaproszeni goście gromkimi brawami nagrodzili występy młodych artystów z Klubu Wojskowego 1.Brzeskiego Pułku Saperów.

 

Wydrukuj stronę