Pani Joanna Maksymowicz-Szczepańska, Komisarz Wyborczy w Opolu II, postanowieniem zwołała I sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w Muzeum (na Zamku) Piastów Śląskich w Brzegu według następującego porządku:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Po ślubowaniu i stwierdzeniu kworum, porządek może być uzupełniony w wyniku głosowania wymaganą większością przez radę (art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym), np. o wybór poszczególnych członków zarządu nowej kadencji. Do czasu wyboru przewodniczącego rady nowej kadencji, pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji (art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym). Najstarszym wybranym radnym jest Pan Mieczysław Kazimierz Grzybek.

Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców naszego powiatu. Jeżeli nie nastąpią przeszkody techniczne, sesja będzie również transmitowana online na żywo w internecie (live streaming), a później będzie dostępne nagranie wideo. Adres transmisji i nagrań zostanie podany bliżej terminu sesji na głównej podstronie witryny internetowej powiatu www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiat.brzeski.opolski.sisco.info oraz w mediach społecznościowych fb.com/powiatBrzeg

Przypominamy, że 21.10.2018 w wyborach powszechnych wybrano następujących radnych Rady Powiatu Brzeskiego VI kadencji 2018–2023 (alfabetycznie):

1 DZIASEK Adam Henryk
2 GAJEWSKA Zuzanna Edyta
3 GOJ-BIRECKA Julia Krystyna
4 GROCHOWSKI Mariusz
5 GRZYBEK Mieczysław Kazimierz
6 JAKUBOWSKI Klemens Rafał
7 JAKUBÓW Janusz Antoni
8 JURASZ Stanisław
9 JUREK Monika Małgorzata
10 KACZAN Józef
11 KOMARNICKI Tomasz Marek
12 KOSTRZEWA Arletta Irena
13 MAJEWSKI Arkadiusz Kazimierz
14 MONKIEWICZ Jacek Kazimierz
15 RÓŻA Tomasz Dobrosław
16 SMOLIŃSKA Ewa Beata
17 STEFAŃSKI Maciej Armin
18 SUZANOWICZ Janusz
19 TRZASKA Tomasz Czesław
20 WÓJCIK Jerzy Stanisław
21 ZDEBIK Cecylia Irena

Wydrukuj stronę