23 września w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 79. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego i i 21. rocznicy powstania Koła Związku Żołnierzy AK w Brzegu. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także delegacje organizacji kombatanckich i społecznych. Po mszy pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK złożono wiązanki kwiatów.
Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego powstałe w czasie II wojny światowej. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie utworzono Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą toczyć walkę z okupantem.
13 listopada 1939 roku przekształcono tę organizację w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno-wojskowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polskiej i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację w kraju.14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK).

Wydrukuj stronę