Brzeg, dnia 26 lipca 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl w terminie do 2 sierpnia 2016  r.

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Maciej Stefański

oferta -http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/2779/oferta_26-07-2016_12-19-38.pdf

Wydrukuj stronę