50-lecie posługi kapłańskiej

Święty Augustyn twierdził, że „idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością” – pięćdziesiąt lat posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza Bolesława Robaczka jest wspaniałym potwierdzeniem tych słów.
W ubiegłą niedzielę, 18 czerwca br. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu odprawiona została uroczysta Msza Święta z okazji tego jubileuszu jak również z okazji 75 urodzin Księdza Proboszcza.
Ksiądz Proboszcz Bolesław Robaczek z powiatem brzeskim związany jest od ponad 38 lat sprawując opiekę nad parafianami z Brzegu, Pawłowa, Gierszowic czy Pisarzowic, gdzie włożył bardzo wiele pracy oraz trudu w budowę kościoła. Duchową opiekę sprawował nad funkcjonariuszami policji, nauczycielami i kombatantami. Dbał o kościół nie tylko jako wspólnotę lecz również jako obiekt sakralny. To właśnie dzięki staraniom ks. Robaczka Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego stał się perłą dolnośląskiej architektury doby baroku. Nasz Proboszcz był również założycielem chóru parafialnego, skupiającego w swoich szeregach ludzi poświęcających swój czas i talent dla krzewienia kultury chrześcijańskiej. Swoim patronatem objął wiele wspólnot, które integrują społeczeństwo
i pozwalają mieszkańcom powiatu brzeskiego godnie żyć w świecie chrześcijańskich wartości.
Nie sposób wymienić wszystkich zasług Księdza Proboszcza dla naszego powiatu. Za to wszystko, za wielkie serce do Boga i do ludzi serdeczne podziękowania złożyli m.in.: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanckich oraz licznie przybyli parafianie.

Małgorzata Stanowska

Wydrukuj stronę