17 czerwca br. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu spotkanie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty oraz przedstawicieli starostw: brzeskiego,  który reprezentował Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik, krapkowickiego i opolskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Tomaszem Siemoniakiem.

W trakcie spotkania wręczone zostały promesy na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi. Największa kwota pomocy została skierowana na remont dróg w powiecie brzeskim. Powiat brzeski otrzymał promesę na 4 miliony zł.
            W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone remonty dróg, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniej powodzi. Remontowane będą:
– droga nr 1172 0 – Brzeg, ul. Oławska oraz odcinek drogi Brzeg – Lipki
– droga nr 1165 0 – Prędocin – Kruszyna – Strzelniki
oraz droga nr 1177 0 – Małujowice – Skarbimierz
Wydrukuj stronę