15 czerwca w Muzeum Piastów Śląskich odbyło się uroczyste zakończenie 3. edycji programu Szkoły dla Ekorozwoju w powiecie brzeskim i nyskim. W projekcie realizowanym wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska przy wsparciu m.in. Starostwa Powiatu Brzeskiego i Urzędu Miasta Brzeg, 14 placówek oświatowych prezentowało swoje osiągnięcia w zakresie budowania świadomości ekologicznej w roku szkolnym 2011-2012.

Program Szkoły dla Ekorozwoju, jest realizowany od 2009 roku w województwie opolskim, nie tylko dzięki współpracy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i firmy Kraft Foods, a przede wszystkim za sprawą zaangażowania partnerów lokalnych: nauczycieli, rodziców, społeczników, urzędników oraz wolontariuszy – pracowników Kraft Foods.

 

Otwartość na podejmowanie nowych inicjatyw, wsparcie innowacyjności i wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych to części składowe sukcesu programu Szkoły dla Ekorozwoju. „Dzisiaj, jego efekty są widoczne nie tylko w środowiskach szkolno-przedszkolnych, ale również całej społeczności, która na co dzień może swobodnie korzystać z jego osiągnięć.” – jak mówi Wiesława Andros – lokalny koordynator programu w województwie.

 

Przyszkolne podwórka – gdzie dzieci mogą cieszyć się aktywnym odpoczynkiem na ścieżkach edukacyjnych i zdrowotnych – zielone klasy, ogrody o wysokiej bioróżnorodności, czy też park rowerowy, to tylko niektóre z rezultatów jakie osiągnął program przez 3 lata funkcjonowania na terenie województwa opolskiego.

 

Plan Konferencji był bardzo aktywny. Były elementy oficjalne takie jak podsumowanie, podziękowania i nagrody dla koordynatorów oraz szkół, sportowe akcenty takie jak elementy rozrywkowe i występy przedszkolaków oraz zajęcia zumby czyli połączenie tańca i fitnessu w rytm gorących przebojów latino. Jak co roku zostały rozdane statuetki „Zielone Serce”, w tym roku nie tylko 14 szkół, uczestniczących w projekcie 2011/2012, lecz również partnerzy programu otrzymali to wyróżnienie, wśród wyróżnionych znalazło się Starostwo Powiatowe w Brzegu reprezentowane przez Starostę Macieja Stefańskiego.

 

Nie zabrakło również elementu promocji realizowanych projektów. Każda ze szkół została poproszona o przygotowanie stoiska na którym prezentowała swoje osiągnięcia – były prezentacje multimedialne, makiety projektów, a także kukiełki wyprodukowane z surowców wtórnych.

 

Trzecia edycja Programu Szkoły dla Ekorozwoju dobiegła końca, wraz nią zakończono realizację programu w dotychczasowej formule konkursu dotacyjnego. Jak podkreśla Joanna Matryba – specjalista ds. komunikacji, która odpowiadała za realizację programu z ramienia Kraft Foods „Nadal mogą Państwo liczyć na wsparcie naszej firmy w ramach prowadzonych przez nią działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”.

 

W ciągu 3 lat realizacji programu Szkoły dla Ekorozwoju w latach 2009- 2012na terenie województwa opolskiego zrealizowano 34 projekty, w których brało udział około 5000 osób, w tym 120 wolontariuszy Kraft Foods. Program Szkoły dla Ekorozwoju obecny w Polsce od 2001 roku, jest częścią globalnej inicjatywy ekologicznej Eco-Schools, obejmującej swym działaniem już 50 krajów. Celem inicjatywy jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych powiatu brzeskiego i okolic. Od początku działalności fabryk w Skarbimierzu, Kraft Foods (wcześniej Cadbury) konsekwentnie realizuje w tym regionie wizję partnera przyjaznego środowisku.
Wydrukuj stronę