Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie trzech wakatów

Brzeg, dnia 4 października 2023 r.     Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członka Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie trzech wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…