projekt domu pieczy zastepczej

Ogłosiliśmy przetargi na modernizację i budowę Domów Pieczy Zastępczej

  Wczoraj (17.02) na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/transakcja/729088) ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na kolejne powiatowe inwestycje. Tym razem stawiamy na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki rządowemu wsparciu w ramach „Polskiego Ładu” wybudujemy 5 nowych domów pieczy zastępczej – 3 w Brzegu oraz 2 w Grodkowie oraz zmodernizujemy istniejącą placówkę w Skorogoszczy. Budynki pieczy zastępczej , zaprojektowano jako obiekty jednokondygnacyjne…