Nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich

Nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich

  Kilkunastu przedstawicieli lokalnych kół stawiło się dziś (30.03) w sali konferencyjnej przy ulicy Wyszyńskiego. Myśliwi  podpisali nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich, znajdujących się na terenie powiatu brzeskiego. Umowy te dają łowczym prawo do wykonywania polowania na danym obszarze. Wydzierżawianie obwodów łowieckich, jak też pozostałe zasady łowiectwa są regulowane przez ustawę Prawo Łowieckie. Należy…

Spotkanie nowej PRDPP

Nowi członkowie i nowe wyzwania. Ruszyła Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji

  Trzynastu członków powołano do nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu. Wczoraj (29.03) po południu w sali konferencyjnej przy ulicy Wyszyńskiego zorganizowano inauguracyjne spotkanie. Zanim wybrano nowe prezydium rady, podziękowano członkom drugiej kadencji, którzy od 2019 roku działali na rzecz organizacji pożytku publicznego. Następnie wybrano nowego przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Aleksandra Marcinkowska –…

logo

Wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego 1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu obręb Południe stanowiącej własność Gminy Brzeg, pozostającej w…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

  Brzeg, dnia 30 marca 2022 r. G.6845.2.17.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m.…