logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 458/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…