Uchwała nr 421/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 listopada 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

UCHWAŁA NR 421 / 2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji…