Rusza modernizacja chodnika w Przeczy

Nie tylko drogi, ale również chodniki

W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych w m. Przecza planuje się wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową. Na całym odcinku należy wykonać chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm prostokątnej, szarej, ułożonej na podsypce z kruszyny 0/4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm oraz…