Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Brzeskiego

  Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje         XXII sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 25 marca 2021 r.  o godz. 10 00 . Sesja  zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.   Porządek obrad  XXII…