logo

Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 248/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co następuje: 1. W miejsce zmarłego…