logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 331/2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Niedostępność telefonów stacjonarnych 5 marca

Informujemy, że 5 marca (piątek) od godziny 14:00 w związku z prowadzonymi pracami dot. utworzenia Wydziału Komunikacji, będą niedostępne telefony stacjonarne w Wydziałach: Ochrony Środowiska, Budownictwa, Oświaty, Inwestycji i Rozwoju oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Telefony stacjonarne powinny działać już w poniedziałek 8 marca, o czym poinformujemy…