logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 26 lutego 2021 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert…

Pożegnanie skarbnika powiatu

Powiat Brzeski będzie mieć nowego skarbnika. Sabina Nowak zastąpi Henryka Wróbla

  Po ponad dwóch latach Henryk Wróbel przestaje pełnić funkcję Skarbnika Powiatu Brzeskiego. Na wczorajszej sesji radni przyjęli jego rezygnację. Wróbel został prezesem Fundacji Rozwoju Śląska, tym samym nie może pełnić dwóch funkcji jednocześnie. – To ogromna strata dla naszego powiatu – mówił na sesji starosta brzeski Jacek Monkiewicz. – Henryk Wróbel przy trudnej sytuacji…