logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 11 lutego 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 319/2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje: §1…