Nauczyciele naszych szkół zyskają nowoczesny sprzęt do zdalnej edukacji (fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)

Dostawa sprzętu dla nauczycieli naszych szkół. Zdalne nauczanie będzie łatwiejsze

„Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” i  „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” to dwa unijne projekty, w których bierze udział Powiat Brzeski. Nauczyciele z naszych szkół od wczoraj otrzymują niezbędny sprzęt do nauczania online. Do tego urządzenia, jak kamery, wizualizery, a także niezbędne szkolenia dla kadry pedagogicznej. To wszystko dla poprawy edukacji w…

Wyniki konkursu o wyborze ofert prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021r.

OR.524.61.2020                                                                     Brzeg, dnia 12.11.2020 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021r.    Wybraną organizacją pozarządową w zakresie prowadzenia…